Da li se plaćeno odsustvo odobrava i za davanje krvne plazme?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Da li se plaćeno odsustvo odobrava i za davanje krvne plazme?

U članu 77. stav 3. tačka 2. Zakona propisano je da zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo dva uzastopna dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi, računajući i dan davanja krvi.
Prema tome, Zakon o radu ne poznaje pojam dobrovoljnog davanja krvne plazme, već isključivo dobrovoljno davanje krvi, te smo mišljenja da se davanjem krvne plazme ne stiče pravo na plaćeno odsustvo.

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br: 011-00-430/2015-02, od 20. IV 2015)