Solidarna odgovornost osiguravača od autoodgovornosti za naknadu štete

OBLIGACIONO PRAVO

Solidarna odgovornost osiguravača od autoodgovornosti za naknadu štete

Štetu koja nastane od skupa vozila nadoknađuju solidarno oba osiguravača, a ukoliko su vučno i priključno vozilo bili osigurani kod dva različita osiguravača od autoodgovornosti, oni kao solidarni dužnici mogu u nekom drugom postupku raspraviti koliko će na koga od njih pasti obaveza za naknadu štete po pravnosnažnoj presudi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)