Smetanje državine

STVARNO PRAVO

Smetanje državine

Za podnošenje državinske tužbe aktivno je legitimisano svako lice koje neposredno vrši faktičku vlast na stvari, nezavisno od kvaliteta državine, jer sud pruža zaštitu prema poslednjem stanju državine i nastalom smetanju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)