Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Ukoliko odbije predlog za obustavu izvršenja vaspitne mere upućivanje u vaspitno-popravni dom prvostepeni sud mora da u svojoj odluci da jasne razloge o odlučnim činjenicama koje se tiču ocene pribavljenih dokaza i zaključivanja da nisu ispunjeni uslovi za usvajanje predloga koji je podnela ustanova.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)