Samovlašće i presuda kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Samovlašće i presuda kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe

Kada okrivljeni izvrši seču stabala, uveren da se radi o parcelama njegovih pravnih prethodnika a ne o parcelama šumskog gazdinstva, ima se osloboditi od optužbe da je izvršio krivično delo samovlašće.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)