Produženje pritvora prema maloletniku i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Produženje pritvora prema maloletniku i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

U rešenju kojim se prema maloletniku produžava pritvor mora se ispitati da li postoje mogućnosti da se prema maloletniku svrha može postići merom privremenog smeštaja, što ako nije učinjeno prvostepe-no rešenje ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)