Produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora

Količinu opojne droge heroin, broj pakovanja u koja je ista bila upakovana, količinu aktivnih razblaživača koji su kod optuženog pronađeni treba ceniti prilikom odlučivanja o produženju pritvora u međusobnoj vezi sa činjenicama koje se odnose na njegovu raniju osuđivanost, a posebno za istovrsna krivična dela, podacima o njegovim prihodima i imovini i u vezi sa okolnostima koje se odnose na postojanje simptoma i znakova bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)