Presuđena stvar

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuđena stvar

Kada je javni tužilac optužnim predlogom protiv svih okrivljenih već pokretao krivični postupak u vezi istog događaja, koji postupak je pravnosnažno okončan sa jedinom razlikom u pogledu pravne ocene dela, pravilan je zaključak prvostepenog suda da se u konkretnom slučaju radi o presuđenoj stvari.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)