Prekid parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka

Ako se vodi parnica po tužbi banke protiv tuženih od kojih je jedan korisnik kredita a drugi je jemac – garant, smrt jednog tuženika nije razlog prekidu parničnog postupka prema oba tuženika.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)