Prekid parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka

Ako je postojeći parnični postupak prekinut do pravnosnažnog okončanja drugog parničnog postupka, stekli su se uslovi za nastavak parničnog postupka, nakon pravnosnažnog okončanja druge parnice, bez obzira što je tužilac u osnovnoj parnici u međuvremenu preminuo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)