Naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah

Novčana naknada nematerijalne štete može se dosuditi za strah koji je bio intenzivan i dužeg trajanja, a ako je intenzivan strah kratko trajao naknada se može dosuditi samo ukoliko je u dužem vremenskom periodu narušio psihičku ravnotežu oštećenog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)