Potvrđivanje optužnice i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

U rešenju kojim se potvrđuje optužnica moraju biti navedeni jasni razlozi za zaključivanje o postojanju opravdane sumnje da su okrivljeni izvršili krivično delo koje im je stavljeno na teret.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)