Troškovi vanparničnog postupka deobe

PROCESNO PRAVO

Troškovi vanparničnog postupka deobe

Kada je u postupku deobe predlagačima izdvojena imovina i predata u svojinu, a na preostaloj imovini su protivnici predlagača ostali suvlasnici i nisu tražili troškove postupka, pravilna je odluka prvostepenog suda da svaka stranka snosi svoje troškove postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)