Ponavljanje upravnog spora

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje upravnog spora

Na osnovu odredbi člana 56. stav 1. tačka 5. Zakona o upravnim sporovima postupak završen pravnosnažnom presudom ili rešenjem suda može se ponoviti samo ako je sudska odluka na koju se stranka poziva doneta u istom upravnom sporu u kome postoji identitet i stranaka i predmeta spora, dakle ako u istom upravnom sporu postoje dve različite odluke.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)