Pomaganje u izvršenju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pomaganje u izvršenju krivičnog dela

Pomaganje je oblik saučesništva kod koga se sa umišljajem doprinosi izvršenju krivičnog dela, a doprinos mora biti u izvesnoj uzročnoj vezi sa izvršenim krivičnim delom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)