Pod kojim se uslovima stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora i pravo na naknadu štete usled neiskorišćenog godišnjeg odmora?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Pod kojim se uslovima stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora i pravo na naknadu štete usled neiskorišćenog godišnjeg odmora?
U članu 68. st. 2. i 4. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca. Zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa u skladu sa ovim zakonom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)