POLAGANJE ZAKLETVE VEŠTAKA – PREVAZIĐENA I NEPOTREBNA ODREDBA

NEDOUMICE

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

UDK: 343.148(497.11)
COBISS.SR-ID 55773449

POLAGANJE ZAKLETVE VEŠTAKA – PREVAZIĐENA I NEPOTREBNA ODREDBA
* Dr Marko Milović, advokat u Beogradu.

Rezime: Pojedine odredbe u Zakoniku o krivičnom postupku su laički rečeno na začelju po svom značaju. Jedna od takvih odredaba je i polaganje zakletve veštaka. U ovom radu dat je osvrt zbog čega bi zakonodavac trebalo da “razmisli“ da li i dalje zadržavati ovu odredbu. U tom smislu nastojali smo da ukažemo da izostavljanjem polaganja zakletve veštaka formulisane u članu 119. ZKP-a, i uopšte polaganja zakletve u krivičnom postupku ne bi bio upitan kredibilitet samog veštaka, niti bi bio upitan njegov nalaz i mišljenje.

Ključne reči: zakletva, veštak, nalaz i mišljenje, Zakon o sudskim veštacima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)