Opoziv uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Opoziv uslovne osude

Kada okrivljena u ostavljenom roku uz uslovnu osudu, pa ni u znatno dužem roku, ne isplati ni deo svoje obaveze prema mal. oštećenom, iako je zdrava i sposobna za rad pa je tokom 2014. godine neko vreme i radila kao konobarica, osnovan je predlog da se uslovna osuda opozove.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)