Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Presuda nema razloga o činjenicama koje su predmet dokazivanja ukoliko u presudi nije obrazloženo na osnovu čega je sud utvrdio da je okrivljeni radnju izvršenja krivičnog dela započeo baš dana 1. 3. 2010. godine.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)