Određivanje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje pritvora

Pri činjenici da je optužena bila upoznata sa time da se protiv nje vodi krivični postupak, da nije postupajući sud obavestila o promeni adrese, usled čega nije mogla biti prinudno dovedena pred sud od strane ovlašćenih službenih lica policijske uprave, kao i da se nije odazivala na zakazane glavne pretrese na koje je bila uredno pozivana, određivanje pritvora je neophodna mera u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka, posebno pri činjenici da blaža mera za obezbeđenje prisustva optužene nije dala rezultate.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)