Odnos između veštaka i stručnog savetnika u krivičnom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odnos između veštaka i stručnog savetnika u krivičnom postupku

Nalaz i mišljenje veštaka određenog od strane suda i iskaz stručnog savetnika ne mogu se tretirati kao dva nalaza i mišljenja veštaka, već iskaz stručnog savetnika, ukoliko je po oceni suda kompromitovao nalaz i mišljenje sudskog veštaka, može ukazati na potrebu određivanja novog veštačenja radi otklanjanja kontradiktornosti u već datom nalazu i mišljenju sudskog veštaka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)