Odgovornost vlasnika opasnih stvari za naknadu materijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost vlasnika opasnih stvari za naknadu materijalne štete

Kada je tužilac, kao vlasnik vozila parkirao vozilo na „divljem parkingu“ ispod drveta, a na parceli vlasništva tuženika – grad Čačak, pa nastane šteta na vozilu usled pada grane drveta na vozilo, odgovoran je tuženik shodno članu 174. stav 1. ZOO.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)