Obračun troškova krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Obračun troškova krivičnog postupka

Kada je tokom krivičnog postupka od strane javnog tužioca više puta menjana pravna kvalifikacija krivičnog dela koje je okrivljenima stavljeno na teret, troškovi krivičnog postupka obračunavaju se prema zaprećenoj kazni za ono krivično delo za koje se vodi krivični postupak u momentu kada su od strane branioca preduzete procesne radnje, a ne u odnosu na krivično delo koje je okrivljenima stavljeno na teret u trenutku kada je krivični postupak pravnosnažno okončan.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)