Ponavljanje upravnog spora

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje upravnog spora

Postupak završen pravnosnažnom presudom ili rešenjem Upravnog suda ponoviće se po tužbi stranke ako stav iz naknadno donete odluke Evropskog suda za ljudska prava u istoj pravnoj stvari može da bude od uticaja na zakonitost pravnosnažno okončanog sudskog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)