Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija

Za postojanje kvalifikovanog oblika krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, potrebno je dokazati da je okrivljeni postupao sa umišljajem, tj. da je bio svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)