Utvrđivanje prava na restituciju imovine

STVARNO PRAVO

Utvrđivanje prava na restituciju imovine

U postupku naturalne ili novčane restitucije oduzete imovine, nadležni sud utvrđuje zakonske naslednike bivšeg vlasnika i njihove udele u pravu na povraćaj oduzete imovine ili na obeštećenje, pri čemu se ne upušta u to da li ta lica ispunjavaju propisane uslove za ostvarivanje ovih prava po odredbama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)