Nasilje u porodici – umišljaj okrivljene prema maloletnoj oštećenoj

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici – umišljaj okrivljene prema maloletnoj oštećenoj

Da bi postojalo nasilje u porodici prema maloletnoj oštećenoj posledica ponašanja okrivljene mora da bude obuhvaćena direktnim umišljajem.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)