Nadležnost suda kada je mesto izvršenja krivičnog dela van teritorije Republike Srbije

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nadležnost suda kada je mesto izvršenja krivičnog dela van teritorije Republike Srbije

Ako je mesto izvršenja krivičnog dela van teritorije Republike Srbije, nadležan je sud na čijem području okrivljeni ima prebivalište ili boravište.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)