Načelo efikasnosti i ekonomičnosti u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

UDK: 347.952(497.11)

NAČELO EFIKASNOSTI I EKONOMIČNOSTI U ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Duži niz godina pravosuđe Srbije nastoji da sudski sistem organizuje tako da se suđenja odvijaju u razumnom roku i da se otkloni „usko grlo“ u izvršenju pravnosnažnih sudskih odluka.
Dosadašnji rezultati nisu za pohvalu. Oni su nastali kao rezultat neuspešnih reformi, nedovoljno dobrih zakonskih projekata, nedovoljne organizovanosti sudskog sistema, kako u pogledu infrastrukturne opremljenosti, tako i u pogledu subjektivnih resursa.
Upoznavanje sa praksom Evropskog suda za ljudska prava sve više dobija na značaju, a implementacija evropskih standarda u domaće zakonodavstvo, postaje neminovna potreba.
Primena novog ZIO će pokazati vrlo brzo da li su odredbe o ekonomičnosti i efikasnosti postupka izvršenja dobro odmerene, i da li će doprineti delotvornom ubrzanju postupka. Neki od važnijih evropskih standarda su navedeni u referatu, pa svaki čitalac ZIO i referata može da oceni da li su i u kojoj meri implementirani.

Ključne reči: izvršenje pravnosnažne presude, izvršni postupak kao nastavak parničnog postupka, pomoć drugih državnih organa u izvršenju kao zakonska dužnost, ekonomičnost i efikasnost, skraćenje rokova, razumni rok, izdavanje poternice, izdavanje objave, novčano kažnjavanje, uloga javnog izvršitelja, evropski standardi u izvršnom postupku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)