Molba za sudsku rehabilitaciju

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Molba za sudsku rehabilitaciju

Ispunjen je uslov za odbacivanje molbe za sudsku rehabilitaciju prilikom prethodnog ispitivanja kada je lice koje je podnelo tu molbu pravnosnažnom presudom bilo osuđeno na kaznu zatvora u trajanju preko pet godina.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)