Kapara

OBLIGACIONO PRAVO

Kapara

Ako je do raskida ugovora došlo krivicom davaoca kapare, primalac nije dužan da primljeni iznos kapare vrati.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)