Izmena podataka u carinskoj deklaraciji

UPRAVNO PRAVO

Izmena podataka u carinskoj deklaraciji

Ako se naknadnom kontrolom deklaracije ili naknadnom kontrolom carinjenja utvrdi da su propisi koji se odnose na određeni carinski postupak primenjeni na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka, carinski organ može, po službenoj dužnosti ili na zahtev deklaranta, izmeniti ili dopuniti deklaraciju i nakon što je roba puštena deklarantu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)