IZAZOVI U PRIMENI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

NEDOUMICE

RADNO PRAVO

UDK: 342.98(497.11)
COBISS.SR-ID 81107977

IZAZOVI U PRIMENI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
* Dr Nataša Zavođa, viši savetnik, Kabinet ministra bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj.

Rezime: Postupak izbora i postavljanje nove Vlade za državne službenike i lica na položaju predstavlja izazov i otvara mnoga pitanja i dileme u uređenju radnopravnog statusa zaposlenih i imenovanih i postavljenih lica. U bremenitim vremenima koja odlikuju brojni strahovi za naše zdravlje i zdravlje naših porodica, zbog ratnog sukoba na svetskom nivou i strahova od energetske krize, normalno je da su strahovi za očuvanje radnih mesta i socijalne sigurnosti prisutni u radu državnih službenika i izbornom procesu pri novoj organizaciji državne uprave. Pojedini instituti službeničkog prava tada prolaze test sveobuhvatnosti/pokrivenosti pravnih situacija u kojima se zaposleni u ministarstvima i državnim organima nalaze. Poslovni izazov je vezan i za praćenje i sprovođenje brojnih drugih zakona koji se po promeni vlade donose. I redovna kontrola poslovanja od Državne revizorske institucije pokazuje zakonitost, svrsishodnost i opravdanost trošenja budžetskih sredstava, što sve ukupno predstavlja izazov u primeni Zakona o državnim službenicima i drugih propisa koji se odnose na državnu upravu.

Ključne reči: državni službenik, raspoređivanje, preuzimanje, vrednovanje radne uspešnosti, revizija poslovanja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)