Category Archives for "12"

Refundacija sredstava po osnovu isplaćene naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

Refundacija sredstava po osnovu isplaćene naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

Poslodavac ima pravo na refundaciju sredstava po osnovu isplaćene naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo, a visina sredstava koja se refundiraju zavisi od dužine radnog odnosa koji je zaposleni neprekidno ostvario kod poslodavca koji podnosi zahtjev za refundaciju.

Zastarjelost potraživanja za isporučenu električnu energiju prema nelegalnom potrošaču električne energije

Zastarjelost potraživanja za isporučenu električnu energiju prema nelegalnom potrošaču električne energije

Potraživanje za isporučenu električnu energiju prema nelegalnom potrošaču električne energije zastarijeva u roku od deset godina.