Category Archives for "11"

Pisani testament pred svjedocima

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pisani testament pred svjedocima

Za valjanost pisanog testamenta pred svjedocima potrebno je da oba svjedoka budu istovremeno prisutna potpisivanju testamenta od strane zavještaoca i da se tom prilikom svjedoci istovremeno potpišu na testamentu.

Ugovor o osiguravanju zaposlenih

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Ugovor o osiguravanju zaposlenih

Poslodavac je dužan da zaposlene obavezno osigurava od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, a ugovor o osiguravanju proizvodi dejstvo počev od narednog dana od dana uplate premije osiguranja.