Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i uslovni otpust

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i uslovni otpust

Rešenje kojim se usvaja molba za uslovni otpust mora da sadrži jasne razloge o ispunjenosti uslova za uslovni otpust zbog prirode izvršenog krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)