Provera razloga za lišavanje poslovne sposobnosti

PROCESNO PRAVO

Provera razloga za lišavanje poslovne sposobnosti

Kada sud rešava o lišavanju poslovne sposobnosti, u obavezi je da u rešenju navede rok u kome će se proveriti da li postoje razlozi za dalje trajanje izrečene mere, a koji ne može biti duži od tri godine.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)