Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i povreda prava na upotrebu maternjeg jezika

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i povreda prava na upotrebu maternjeg jezika

Kod stanja u spisima da se tokom krivičnog postupka koji je protiv njega vođen nije izjasnio da je pripadnik romske nacionalne manjine i nije tražio da u toku postupka koristi svoj jezik i da tok postupka prati na svom jeziku, već to ističe tek u žalbi, nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)