Porez na prenos apsolutnih prava

UPRAVNO PRAVO

Porez na prenos apsolutnih prava

Ukoliko nadležni poreski organ oceni da je ugovorena cena prodaje nepokretnosti niža od tržišne ima pravo da u roku od 60 dana od dana prijema poreske prijave, odnosno od dana saznanja nadležnog poreskog organa za prenos, utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti, a ako poreski organ u navedenom roku ne utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti, poresku osnovicu čini ugovorena cena.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)