Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i dokazivanje

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i dokazivanje

Prvostepeni sud je ovlašćen da u cilju svestranog raspravljanja predmeta dokazivanja po službenoj dužnosti pribavi medicinsku dokumentaciju za okrivljenog i oštećenog i da odredi veštačenje od strane veštaka medicinske struke za ova lica s obzirom da su oni imali povrede u saobraćajnoj nezgodi, pa ukoliko to ne uradi u presudi su dati nejasni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)