Prekid roka zastarelosti naplate poreza

UPRAVNO PRAVO

Prekid roka zastarelosti naplate poreza

Činjenica da je poreski organ poreskom dužniku poslao opomenu za plaćanje dospelih poreskih obaveza, nije dovoljan dokaz za ocenu prekida zastarelosti potraživanja, jer opomena prethodi donošenju rešenja o prinudnoj naplati koje se mora doneti u roku zastarelosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)