Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Prvostepena presuda ne sadrži jasne razloge o oceni izvedenih dokaza, samim tim ni razloge o odlučnim činjenicama koje se tiču zaključivanja da nije dokazano da je okrivljeni izvršio krivično delo kada je prvostepeni sud propustio da u pobijanoj presudi iznese u bitnom sadržinu snimljenih razgovora u transkriptima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)