Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada osim odbrane okrivljenog koji negira izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret postoje i drugi dokazi koji su izvedeni u toku glavnog pretresa, a koji su u suprotnosti sa odbranom optuženog, onda u obrazloženju pobijane presude moraju da budu navedeni jasni i neprotivurečni razlozi zbog kojih prvostepeni sud prihvata odbranu okrivljenog jer je u protivnom učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)