Ništavost ugovora o stambenom kreditu zaključenom u CHF

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost ugovora o stambenom kreditu zaključenom u CHF

Ništava je odredba ugovora o stambenom kreditu zaključenom u CHF u delu kojim se normira da se visina kamatne stope usklađuje sa promenama akata poslovne politike banke.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)