Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka kada je prvostepeni sud zasnovao činjenično stanje na iskazu lica koje je prvo pred istražnim sudijom saslušan u svojstvu osumnjičenog, a njegov iskaz dat u tom svojstvu je potom na glavnom pretresu pročitan iako je to lice imalo svojstvo svedoka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)