Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka kada je prvostepeni sud propustio da u izreci presude utvrdi oblik vinosti za kvalifikovani oblik krivičnog dela iz grupe protiv bezbednosti javnog saobraćaja za koje je osudio okrivljenog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)