Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

RADNO PRAVO

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora moraju biti iskazani u obračunskoj listi za sve zaposlene, a visina ovih naknada mora biti određena linearno za sve zaposlene, u istom iznosu bez obzira na njihovu stručnu spremu, zvanje i radno mesto.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)