Zloupotreba položaja odgovornog lica i protivpravna imovinska korist

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba položaja odgovornog lica i protivpravna imovinska korist

Da bi postojala protivpravna imovinska korist kao bitan elemenat kvalifikovanog oblika krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica bilo da je ostvarena za sebe ili drugog, nije dovoljno da je način pribavljanja bio protivpravan, već kao takva treba da predstavlja čistu dobit koja se sastoji u višku imovine učinioca ili drugog fizičkog ili pravnog lica, a koja je postignuta izvršenjem krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)