Zatezna kamata

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Zatezna kamata

Postoji povreda prava na pravično suđenje kada nadležni sud, pri određivanju materijalne štete, zateznu kamatu dosuđuje od dana kad je donesena prvostepena presuda, umjesto od dana kad je nastala šteta, a kako je to regulisano relevantnim zakonskim odredbama.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)