Zastarelost naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

Zastarelost naknade štete prouzrokovane krivičnim delom vezuje se za zastarelost krivičnog gonjenja, pa je pokretanjem i vođenjem krivičnog postupka prekinut i rok zastarelosti potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)